Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Je kunt deze verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres samenwonen.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Je krijgt ook een vergoeding als je een reis moet afbreken of als er sprake is van een aankomstvertraging langer dan 8 uur,

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte, onverwachte medische behandeling of als je zwanger wordt of medische complicaties krijgt tijdens de zwangerschap.

Familie

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie in de 1e, 2e graad en in geval van overlijden van familie in de 3e graad. En als het huwelijk van een verzekerde definitief wordt ontbonden.

Werk

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je vanuit werkloosheid een nieuwe baan hebt gekregen voor tenminste 20 uur. Of als je buiten je schuld ontslagen bent uit een dienstverband van minimaal 12 maanden.

Woning

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huur- of nieuwbouw woning toegewezen krijgt. Of als je schade hebt aan je woning waardoor je genoodzaakt bent thuis te blijven of terug te keren van je vakantieadres.

Zelf samengestelde reizen

Als één onderdeel van een door jezelf georganiseerde reis onvoorzien uitvalt zonder dat er sprake is van een gedekte gebeurtenis, dan vergoeden wij de annuleringskosten van de overige onderdelen van die reis als de verhuurder en/of de reisorganisatie deze kosten niet vergoedt.

Keuze: garantie annulering

Als je hebt gekozen voor de ‘Garantie annulering’ dekking, dan vergoeden wij tot een maximum, de hele reissom als je door een gedekte schadegebeurtenis eerder moet terugkeren.

Reisgenoot

De verzekering geeft dekking als de reden van annulering van een reisgenoot op de Nh1816 polis een gedekt evenement is en de reisgenoot zelf geen annuleringsverzekering heeft.

Visum of Visa

Onder voorwaarden is het niet verkrijgen of intrekken van een visum of visa op de annuleringsverzekering verzekerd. Informeer bij je verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden.

Wat is niet verzekerd?

Als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een (natuur)ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Negatief reisadvies of pandemie

Geldt voor de reisbestemming op het moment van boeken van een reis of bij het afsluiten van de annuleringsdekking na het boeken van een reis, een reisadvies met code oranje of rood? Of geldt het negatieve reisadvies in verband met een pandemie? Dan biedt de annuleringsverzekering geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

Wij keren maximaal  1.500 per persoon uit. Tegen een extra premie kun je kiezen voor een maximum bedrag van  2.500 of  3.500 per persoon.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of in de hele wereld. Het dekkingsgebied Europa omvat alle Europese landen en de landen rond de Middellandse Zee. Het dekkingsgebied de hele wereld omvat alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.