Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis of vakantie bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. Je kunt deze verzekering afsluiten voor jezelf, jezelf plus partner of kind of voor je hele gezin. Verzekerd zijn eigen- en/of stiefkinderen die in gezinsverband op hetzelfde adres samenwonen.

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van de Nh1816 Hulpdienst. Bij een ongeluk of ziekte regelen wij vervoer naar huis, hulp aan je gezin en repatriëring. Repatriëringskosten vergoeden wij onbeperkt. Reis- en verblijfskosten die het gevolg zijn vergoeden wij tot maximaal van  5.000,- per persoon per schadegebeurtenis. Ook vergoeden wij kosten als je langer moet blijven door natuurgeweld of een quarantaineverplichting.

Keuze: medisch

Je kunt ervoor kiezen om de verzekering uit te breiden met een dekking voor medische kosten in het buitenland aanvullend op je zorgverzekering. De dekking voor medische kosten geldt alleen als je een Nederlandse zorgverzekering hebt afgesloten.

Bagage

Bagage verzekeren wij tot maximaal  3.000,- per persoon per reis. Bij bepaalde spullen gelden andere maximum bedragen. Spullen die niet ouder zijn dan 1 jaar vergoeden wij naar nieuwwaarde. Zijn spullen ouder dan 1 jaar, dan vergoeden wij de dagwaarde. Bij vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Bijzondere sporten

Je kunt er voor kiezen om een aparte dekking voor winter- en/of onderwatersport af te sluiten. Dan is de verzekering ook van kracht tijdens wintersport en bijzondere sporten zoals alpineskiën, snowboarden, langlaufen en schaatsen.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, ben je verzekerd van hulp door de Nh1816 Hulpdienst. Als je daardoor of door het uitvallen van een bestuurder of meeverzekerde reisgenoot de vakantie moet afbreken, dan zijn extra reis- en/of verblijfskosten verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies van je verzekeringsadviseur.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Verklaring ziektekostenverzekering

Reizen naar sommige landen (bijvoorbeeld Cuba, Rusland) vereisen een verklaring over de aanwezigheid van een ziektekostenverzekering. Op verzoek geven wij een dergelijke verklaring af. Vraag hierover advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden geen schade als er sprake is van fraude. Ook als je reis of verblijf te maken heeft met je beroep of bedrijf, vergoeden wij de schade niet. Onder voorwaarden en met een meerpremie kun je zakenreizen en/of een zaakwaarnemer meeverzekeren.

Reisadvies van de overheid

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met je spullen om. Zo voorkom je schade. Als je schade te maken heeft met onvoorzichtig gedrag van jezelf, wordt schade niet altijd (geheel) vergoed.

Eigen risico

Voor bepaalde dekkingen en rubrieken geldt een eigen risico per schadegebeurtenis. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeringsadviseur.

Maximale reisduur

Een (vakantie)reis mag maximaal 60 aaneengesloten dagen duren. Na de 60-ste dag eindigt de dekking. Naar keuze kun je de maximale reisduur tegen een meerpremie tot maximaal 180 aaneengesloten dagen uitbreiden.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor een dekking in Europa of in de hele wereld. In Nederland ben je alleen verzekerd bij een betaalde overnachting en gedurende de heen- en terugreis naar een buitenlandse bestemming. Het dekkingsgebied Europa omvat alle Europese landen en de landen rond de Middellandse Zee. Het dekkingsgebied de hele wereld omvat alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso..

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.