Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis door alle schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of daarin de schadevergoeding wordt beperkt.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken (geluids)apparatuur, keukengerei, kleding, gordijnen en dergelijke.

Verzekerd bedrag

We vergoeden op basis van nieuwwaarde maximaal het bedrag waarvoor jouw inboedel is verzekerd. Het verzekerde bedrag staat op je polis. Bij sommige schadegebeurtenissen geldt een maximum schadevergoeding of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Bij vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door een expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met je verzekeringsadviseur op.

Sieraden

Sieraden zijn tot maximaal  6.000,- verzekerd als er garantie tegen onderverzekering is. Wil je diefstal van sieraden voor een hoger bedrag verzekeren? Neem dan voor advies contact op met je verzekeringsadviseur

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard tot  12.000,- verzekerd.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen die bij je huis horen maar buiten zijn (tuininrichting), vergoeden wij beperkt. Check de polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeringsadviseur. Schade aan mobiele elektronische apparatuur kun je apart meeverzekeren. Zie ook het onderdeel 'Wat is niet verzekerd'.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is beperkt verzekerd. In de polisvoorwaarden worden bepaalde met name genoemde schadegebeurtenissen tot een maximum van  1.500,- verzekerd, soms met een eigen risico van  150,- per gebeurtenis.

Keuze: garantie tegen onderverzekering

Wil je gegarandeerd niet onderverzekerd zijn? Kies dan voor de garantie tegen onderverzekering. Overleg met je verzekeringsadviseur hoe je deze garantie krijgt. Dit kan op verschillende manieren worden vastgesteld en geldt voor 5 jaar.

Keuze: verhuur

Schade terwijl de verzekerde inboedel gedeeltelijk is verhuurd is standaard uitgesloten van dekking. Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren tegen een premietoeslag. Bij schade veroorzaakt door een huurder, geldt dan een eigen risico van  500,- per schadegebeurtenis

Keuze: kostbaarheden buitenshuis

Wil je kostbaarheden zoals sieraden, bepaalde sportuitrustingen, fotoapparatuur of medische hulpmiddelen ook buiten je woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis. Met deze dekking zijn je kostbaarheden overal ter wereld verzekerd. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag tot maximaal  40,000,-. Voor deze dekking geldt géén eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

Spullen die je buiten je huis meeneemt zijn niet verzekerd. Mobiele elektronische apparatuur (smartphones, tablets, laptops e.d.) kun je apart bijverzekeren. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Schade aan huisdieren is beperkt verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Alleen voor enkele in de polisvoorwaarden genoemde bijzondere dekkingen geldt een eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Eigen risico mobiele elektronica

Bij schade aan mobiele elektronica apparaten binnenshuis geldt een eigen risico van  150,– per object per schadegebeurtenis.

Heb je gekozen voor de aanvullende mobiele elektronica dekking buitenshuis? Dan is het eigen risico  75,- per object per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.