Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die je veroorzaakt door of met je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of met je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of aan andermans motorrijtuig of spullen ben je daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto na een aanrijding beschadigd? Of is de bestuurder gewond geraakt? En kun je daardoor niet verder rijden! Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening als de Nh1816 Hulpdienst daarvoor is ingeschakeld.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden aparte voorwaarden, zoals het bouwjaar van je auto.

Welke schade is ook verzekerd?

Gebruik je tijdelijk een andere auto? Veroorzaakt lading die jij vervoert schade aan een ander? Ontstaat er schade omdat je iemand anders kosteloos sleept? Dan geldt de WA verzekering ook voor dergelijke schadegebeurtenissen. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je adviseur.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade zelf moet betalen.

Diefstal of total loss

Is niet verzekerd.

Reparatie

Is voor het eigen motorrijtuig niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Is niet verzekerd.

Ruitschade

Is niet verzekerd.

Inbraak

Is niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Beperkt of Volledig Cascoverzekering af. Ook kun je een rechtsbijstandsverzekering verkeer of een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je schadevrij rijdt, kun je premiekorting krijgen. Die bedraagt maximaal 80%. Als je een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.