Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of aan andermans motorrijtuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Hieronder vallen onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriƫring en noodreparaties. Repatriƫring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, de aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van je voertuig. Wordt je auto gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als de auto goed beveiligd was. Controleer de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Reparatie

Bij reparatie of herstel van je auto kun je terecht bij garages die met Nh1816 samenwerken. Kies je voor een garage van je voorkeur die niet bij ons aangesloten is, dan geldt een eigen risico. (Zie ook het onderwerp Eigen risico).

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Wij vergoeden ruitreparatie of -vervanging alleen als die via een bij Nh1816 aangesloten ruitherstelbedrijf of garage is uitgevoerd. Bij reparatie met een harsinjectie betaal je geen eigen risico. Wordt een ruit vervangen, dan geldt een eigen risico van  75,- per schadegebeurtenis. (Zie ook het onderwerp Eigen risico).

Inbraak

Schade door een poging tot diefstal is en diefstal uit de auto (inbraak) is verzekerd. Hierbij gelden eisen aan de diefstalbeveiliging, die afhankelijk zijn van de cataloguswaarde van je voertuig. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van je auto.

Welke schade is ook verzekerd?

Gebruik je tijdelijk een andere auto? Veroorzaakt lading die jij vervoert schade aan een ander? Ontstaat er schade omdat je iemand anders kosteloos sleept? Dan geldt de WA verzekering ook voor dergelijke schadegebeurtenissen. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je adviseur.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade zelf moet betalen.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA + Beperkt Casco? Sluit dan een Volledig Cascoverzekering af. Ook kun je een rechtsbijstandsverzekering verkeer of een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten.

Eigen risico

Er is geen eigen risico behalve als je bij schadeherstel van je eigen voertuig kiest voor een niet bij Nh1816 aangesloten reparateur. Dan geldt een eigen risico van  250,- per schadeclaim. Bij ruitschade geldt een eigen risico van  75,- per schadeclaim als een ruit moet worden vervangen. Bij ruitreparatie met een harsinjectie geldt geen eigen risico

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzelkeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je schadevrij rijdt, kun je premiekorting krijgen. Die bedraagt maximaal 80%. Als je een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.