Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van DAS Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc. De rechtshulp die je op basis van deze verzekering krijgt, wordt verleend door de juristen in dienst van DAS.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf waarvoor je wel of niet verzekerd bent. Je kunt kiezen uit verschillende opties. Bijvoorbeeld dekking bij arbeidsconflicten, bij koop van consumentengoederen, als verkeersdeelnemer of als huiseigenaar etc. Vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning. Voor een vakantiewoning geldt dat alleen hulp wordt geboden als deze woning voor eigen gebruik is.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met een werkgever.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als je als consument een conflict hebt met dienstverleners (energie of telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Je krijgt alleen rechtsbijstand als de overledene is gestorven nadat je rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Speciaal kenmerk aanvullende dekkingen

Je kunt ervoor kiezen om aanvullend maximaal twee zakelijk gereden auto's mee te verzekeren. Of om de verzekering alleen voor jezelf af te sluiten. Vraag je verzekeringsadviseur advies over de mogelijkheden.

Keuze: mediation bij echtscheiding

Je kunt hulp krijgen van een scheidingsmediator bij het beƫindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Vraag je adviseur naar de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

Er wordt onder andere geen rechtshulp verleend als je een conflict te laat meldt. Ook bij echtscheiding, opzet, bestaande conflicten, conflicten die zijn ontstaan voordat de verzekering werd afgesloten en bij zakelijke conflicten, wordt geen rechtshulp verleend.

Alcohol, drugs of medicijngebruik

Bij gebruik van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen krijg je geen juridische hulp.

Deelname aan snelheids- en behendigheidswedstrijden

Bij deelname aan snelheids- of behendigheidswedstrijden krijg je geen juridische hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij deze verzekering geldt geen wachttijd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die DAS maakt voor jouw juridische hulp. Dit maximum kan per dekkingsonderdeel variëren. Raadpleeg de polisvoorwaarden. Je krijgt geen juridische hulp als het financieel belang van jouw zaak over minder dan € 175,- gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Kies je daarvoor in plaats van de hulp van een DAS jurist, dan gelden speciale voorwaarden, maximum uitkeringsbedragen en een eigen risico. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

In welk gebied de verzekering geldt is afhankelijk van welke dekkingen je hebt verzekerd. Binnen een dekking kan dit ook per onderdeel variƫren. In de dekkingsoverzichten van de polisvoorwaarden staat vermeld welk dekkingsgebied bij welk verzekerd onderdeel hoort.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat je andere actie onderneemt. en infomeer je verzekeringsadviseur. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.