Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen in de auto. Deze dekking kun je aanvullend kiezen bij een motorrijtuigverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden onder andere schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt langs de weg. Ook als je zelf aansprakelijk bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiƫle schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt een inzittende door een ongeval? Dan vergoeden wij de schade die daardoor ontstaat aan de nabestaanden.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de schade die daardoor ontstaat.

Smartengeld

Smartengeld wordt zoals in Nederland gebruikelijk vergoed.

Voor wie?

De verzekering dekt schade aan de bestuurder en/of de passagiers van de auto.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit als sprake is van opzet; bij schade aan personen in de bagageruimte; bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen, of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

Afhankelijk van de dekking die je voor deze verzekering hebt gekozen, vergoeden wij maximaal  500.000,- of  1.000.000,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.