Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade door alle schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of daarin de schadevergoeding wordt beperkt.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag waarvoor jouw woonhuis is verzekerd. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. Het verzekerde bedrag staat op je polis.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de hoogte van de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met je verzekeringsadviseur op.

Glas

Schade aan glas in het verzekerde huis is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan je tuin is beperkt verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aan-, af-, verbouw of renovatie is beperkt verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is beperkt verzekerd. Er gelden speciale voorwaarden. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeringsadviseur.

Keuze: garantie tegen onderverzekering

Wil je gegarandeerd niet onderverzekerd zijn? Kies dan voor de garantie tegen onderverzekering. Overleg met je verzekeringsadviseur hoe je deze garantie krijgt. Dit kan op verschillende manieren worden vastgesteld en geldt voor 5 jaar.

Keuze: verhuur

Schade terwijl het verzekerde woonhuis gedeeltelijk is verhuurd is standaard uitgesloten van dekking. Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren tegen een premietoeslag. Bij schade veroorzaakt door een huurder, geldt dan een eigen risico van  500,- per schadegebeurtenis

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van achterstallig onderhoud van het woonhuis, is die niet verzekerd. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Raadpleeg de polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij schade door storm geldt een eigen risico van  250,- per schadegebeurtenis. Het eigen risico kan tegen een extra premie worden afgekocht. Behalve het storm eigen risico, gelden er bij enkele in de polisvoorwaarden genoemde bijzondere dekkingen ook eigen risico's. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag je adviseur.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Sommige schadeoorzaken zijn beperkt verzekerd

Sommige schadeoorzaken, bijvoorbeeld schade door ongedierte, aan bewerkte ruiten, die het gevolg is van geleidelijke vochtdoorlating, constructie-, montage-, installatiefouten, die bestaan uit vlekken, krassen, barsten en deuken, zijn beperkt verzekerd. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag je adviseur.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.