Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hiermee zijn de spullen in uw woning en in de bijgebouwen bij uw woning verzekerd. Het gaat om schade door brand, inbraak, regen, hagel, sneeuw, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Al uw spullen in uw woning en bijgebouwen zijn verzekerd. Bijgebouwen bij uw woning zijn bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuis. Ook bromfietsen en fietsen zijn verzekerd in uw woning of bijgebouw. Uw dieren of uw auto, motor, caravan, boot of aanhangwagen zijn niet verzekerd.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden schade tot maximaal € 125.000,-. Voor het bepalen van de waarde gelden eisen en voor sommige zaken gelden maximale vergoedingen. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de beoordeling van onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. Wij betalen hiervan de kosten, als deze redelijk zijn. 

Sieraden

Uw lijfsieraden zijn bij iedere schade verzekerd tot maximaal € 7.500,-. Lijfsieraden zijn alle sieraden die u op of aan uw lichaam draagt. Zoals horloges, kettingen en ringen. Deze bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineralen, ivoor, (bloed)koraal en parels.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele, audio- en computerapparatuur is bij iedere schade verzekerd tot maximaal € 7.500,-. Ook de randapparatuur is meeverzekerd.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten op uw erf, balkon of gallerij. Niet alles is verzekerd. Bijvoorbeeld: schade door storm, neerslag of diefstal. Bij diefstal uit uw kelder, garagebox of gemeenschappelijke ruimte bij uw woonhuis wordt de schade tot max. € 4.000,- vergoed.

Vallen en stoten

Schade die u zelf veroorzaakt aan uw spullen, is meestal verzekerd. Bijvoorbeeld als een kastje omvalt en deze beschadigt. Of als een vaas stuk is, doordat u die per ongeluk van tafel stoot

Extra informatie

Smartphones, tablets, smartwatches, digitale sporthorloges en smartglasses zijn op de inboedelverzekering alleen verzekerd tegen diefstal/inbraak en brand in de woning.

Keuze: Buitenshuisdekking

Met de buitenshuisdekking zijn uw spullen buiten uw woning onder andere verzekerd in geval van verlies, vermissing en diefstal. Let op! Met deze dekking is vermissing of schade aan smartphones, tablet, digitale sporthorloges, smartwatches en smartglasses niet verzekerd. Deze kunt u verzekeren met de aanvullende Smartphone- en tabletdekking

Keuze: Smartphone- en tabletdekking

Met de Smartphone- en tabletdekking bent u verzekerd voor diefstal buiten de woning, verlies en beschadiging. Deze dekking geldt zowel voor binnen als buiten de woning en is daarmee een aanvulling op uw inboedel verzekering. Met deze dekking zijn ook uw digitale sporthorloges, smartwatches en smartglasses verzekerd.

Extra informatie

Let op: standaard bent u alleen verzekerd voor verlies door inbraak of brand in de woning aan deze apparaten.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade aan spullen door: Bouw-, montage- of constructiefouten. Schade door achterstallig onderhoud of slijtage, grondverzakking, insecten. Er zijn meer situaties die niet verzekerd zijn.

Extra informatie

Uw spullen zijn niet verzekerd buiten de woning of uw terrein. Hiervoor kunt u de Buitenhuisdekking afsluiten. Smartphones, tablets, smartwatches, digitale sporthorloges en smartglasses zijn niet verzekerd op de Buitenshuisdekking. Hiervoor kunt u aanvullend een Smartphone- en tabletdekking afsluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is verzekerd. Waterschade is bijv. niet verzekerd als water stroomt uit een openstaande kraan!

Eigen risico

U heeft een standaard eigen risico van € 100,- bij iedere schade. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verlagen naar € 0,- of te verhogen naar € 200,-. Bij schade aan uw mobiele telefoon heeft u een eigen risico van € 50,-.

Extra informatie

Laat u uw schade repareren bij een door ons geselecteerde hersteller? Dan heeft u minder eigen risico: • bij een door uw gekozen eigen risico van € 100,-, wordt het eigen risico € 0,-; • bij een door uw gekozen eigen risico van € 200,-, wordt het eigen risico € 100,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel / uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de ANWB Alarmcentrale. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u geen toeslag. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.