Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis en de daarbij behorende bijgebouwen. Het gaat hierbij om onder andere schade veroorzaakt door brand, storm, neerslag en blikseminslag.

Wat is verzekerd?

Het huis waarin u woont en alles wat daaraan vast zit en bij hoort. Bv. de garage, de buitenlamp, het hekwerk, zonnepanelen, een vaste jacuzzi of zwembad.

Verzekerd bedrag

Uw woning is verzekerd met garantie tegen onderverzekering. Wij garanderen, dat wij bij een verzekerde schadeoorzaak, de schade volledig vergoeden.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert benoemen. Wij betalen de kosten, als deze redelijk zijn.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd. U kunt gebroken glas direct laten vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit. Daarvoor hoeft u eerst niet met ons contact op te nemen.

Extra informatie

Glas of kunststof ruiten in ramen, deuren en dakkoepels van de opstal. Hieronder valt ook glas of kunststof in: douchedeuren en douchecabines; windschermen en schuttingen in de tuin of balkon; hobbykassen of broeibakken.Het glas of de kunststof is bedoeld om licht door te laten.

Tuin

Het herstellen van uw tuin en planten is alleen verzekerd als de schade wordt veroorzaakt door brand, het blussen van brand, storm, diefstal, een poging tot diefstal, een aanrijding of een aanvaring.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt meeverzekerd.

Extra informatie

Bij diefstal gelden eisen. Recreatiewoningen zijn niet verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Extra informatie

Graffiti aan de buitenzijde valt niet onder vandalisme. Schade door graffiti wordt niet vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is: Bouw-. montage- of constructiefouten. Schade door achterstallig onderhoud of slijtage, grondverzakking, insecten. Er zijn meer situaties niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is verzekerd. Waterschade is bijv. niet verzekerd als water stroomt uit een openstaande kraan!

Eigen risico

Bij schade door storm geldt altijd een eigen risico van € 250,- per schadegebeurtenis. Voor overige schades heeft u geen eigen risico. U kunt voor de overige schades wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- of  € 200,-. Zie ook extra informatie.

Extra informatie

Heeft u voor de overige schades gekozen voor een eigen risico? Dan hanteren wij bij het herstellen van de schade door een door ons erkende hersteller, de volgende eigen risico’s: - bij een door u gekozen eigen risico van € 100,-, wordt het eigen risico € 0,-. - bij een door u gekozen eigen risico van € 200,-, wordt het eigen risico € 100,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.