Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt met uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw auto schade aan iemand anders, of aan de spullen of auto van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de auto door een ongeval niet meer verder rijden? Of bent u door een ongeval of diefstal niet meer in staat verder te rijden? Dan krijgt u hulpverlening. Binnen Nederland vervoeren wij u en uw auto naar een bestemming in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: De kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Vervoer naar Nederland als de schade niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de waarde van de auto. De terugreis naar Nederland met het openbaar vervoer (2e klas).

Keuze: Vervangend vervoer

De Vervangend Vervoer dekking kent twee dekkingsvormen:
1. Vervangend vervoer in Nederland
2. Vervangend vervoer in Europa
De Vervangend Vervoer dekking kan alleen gesloten worden als de auto bij het ingaan van de verzekering niet ouder is dan 7 jaar.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Standaard: Bij overlijden € 5.000,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 20.000,-. Uitgebreid: Bij blijvende invaliditeit maximaal € 10.000,-. bij blijvende invaliditeit maximaal € 45.000,-.

Keuze: Verkeersrechtsbijstand

Verzekerd is het verhalen van schade door een ander aan u, uw auto, verlies van inkomen. Contractuele kwesties die verband houden met de auto, bijv garantie, reparatie of koop van een auto. Ivm overtreding of misdrijf begaan met de auto. Inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs of auto ivm gebruik van de auto. 

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, bewust roekeloos gedrag of het rijden zonder geldig rijbewijs. Misbruik alcohol, drugs en medicijnen. Bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Ander voorbeeld: als de auto langer dan zes maanden achter elkaar buiten de Europese Unie is.

Diefstal of total loss

Dit is niet verzekerd.

Reparatie

Dit is niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Dit is niet verzekerd.

Ruitschade

Dit is niet verzekerd.

Inbraak

Dit is niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Dit is niet verzekerd.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering met Gedeeltelijk Casco of Volledig Casco dekking af.

Eigen risico

Bij deze dekking heeft u geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijg u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

U krijgt tot maximaal 80% korting op uw premie als u geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.