Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kunt u onverwachts niet op reis? Deze verzekering vergoedt de kosten van het annuleren van uw reis. Deze verzekering vergoedt ook de kosten voor het eerder afbreken van uw reis. Bovendien bent u ook nog verzekerd voor de kosten van het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling. Deze doorlopende verzekering loopt een jaar.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij vergoeden het annuleren van uw reis bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van: Een verzekerde. Een familielid in de 1e en 2e graad of een huisgenoot. Of wanneer een familielid in de 3e graad overlijdt.

Extra informatie

Ook bij overlijden van een goede vriend(in) tijdens de reis vergoeden wij de kosten van annulering.

Familie

Wij keren uit bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van uw: Echtgenoot of levenspartner. Ouders, stiefouders of pleegouders;. Broers en zussen. Kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen. Overgrootouders. Kleinkinderen.

Extra informatie

Ook keren we uit bij het overlijden tijdens de reis van uw goede vriend(in).

Werk

Wanneer u buiten uw schuld werkloos wordt en de datum van het ontslag ligt uiterlijk een maand na het einde van de reis. Dan vergoeden wij de kosten van annulering.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten van annulering van de reis als u voor vertrek of tijdens de reis aan uw nieuwe baan begint.

Woning

Wij vergoeden de kosten van annulering als u uw reis moet annuleren omdat u een huurwoning krijgt toegewezen. En bij koop of verkoop van uw woning.

Extra informatie

Of als u door ernstige schade aan uw eigendommen, woning of bedrijfsgebouw zelf ter plaatse moet zijn.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er een onderdeel uit, vanwege een verzekerde annuleringsreden, waardoor de hele reis niet door kan gaan of niet voorgezet kan worden? Dan vergoeden wij de kosten van annulering.

Voor wie?

U kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner, en/of de ongehuwde kinderen die bij u of uw ex-partner wonen. Voor studie uitwonende kinderen als zij op het polisblad staan vermeld.

Keuze: Calamiteiten

U bent aanvullend verzekerd voor de kosten van het annuleren van de reis als er sprake is van: negatief reisadvies van Ministerie van Buitenlandse zaken; besmettelijke ziekte;
natuurgeweld; terrorisme; binnenlandse onrusten, oproer in het land van bestemming; een plotseling, onaangekondigde staking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is ontstaan door onlusten waarbij (vuur)wapens zijn gebruikt met als doel het bestaande gezag omver te werpen. Schade als u inkomsten misloopt. En als de reden van annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp op de reisbestemming

Het annuleren van uw reis vanwege een burgeroorlog of atoomkernreactie in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Extra informatie

Wanneer u de dekking Extra annuleringsredenen meeverzekerd heeft dan bent u ook verzekerd bij negatief reisadvies, besmettelijke ziekte, natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse onlusten en stakingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dat verzekerd als: De reden van de annulering is verzekerd volgens de polisvoorwaarden. U alleen reizend wordt. U en uw reisgenoot samen heen en terug zouden reizen.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal € 1.500,- per persoon per reis. Heeft u de dekking "Hoger verzekerd bedrag" afgesloten? Dan vergoeden wij maximaal € 3.000,- per persoon per reis.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op het moment van het afsluiten van de verzekering en stopt automatisch op de einddatum van uw reis. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.