Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. Schade aan uw eigen auto is alleen bij beperkt aantal oorzaken verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw auto na een ongeval zijn verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss binnen 12 maanden na de aanschaf, ontvangt u de volledige aanschafwaarde. In de 13e t/m 36e maand geldt een gunstige afschrijvingsregeling.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij herstel door een samenwerkende reparateurs gelden een aantal voordelen voor u.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Kosten van ruitreparatie vergoeden wij alleen als de reparatie is uitgevoerd door een samenwerkend bedrijf van ZLM. Ruitvervanging is bij elke reparateur verzekerd. Alleen geldt er een verschil in het eigen risico.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak in uw auto is verzekerd.

Verhaalsbijstand

U bent verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit op de veroorzaker.

Accessoires

Accessoires zijn tot maximaal  2.500,- per schadegebeurtenis standaard meeverzekerd. Maakt u gebruik van een laadkabel voor het opladen van uw auto? Deze laadkabel is ook standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Schade door misbruik van alcohol of drugs is ook niet verzekerd.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Verhuur

Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Racen

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens een wedstrijd (zoals een straatrace). U bent ook niet verzekerd als u op een racecircuit rijdt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u verzekeren met de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI).

Eigen risico

€ 135,- bij schade aan uw eigen auto of een ruitvervanging. Bij herstel door een samenwerkend bedrijf geldt: geen eigen risico bij autoschade en bij een ruitvervanging eigen risico van € 45,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 70%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.